Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego „ Pod filarami”

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy Pod filarami, dostępny na witrynie www.pod-filarami.pl jest własnością Elżbiety Mendel znajdujący się: ul. Głogowska 3 , 59-170 Przemków

§2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
Sklep – serwis internetowy dostępny na witrynie www.pod-filarami.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów.
Administrator- właściciel sklepu internetowego w domenie pod-filarami.pl.
Klient– pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów.
Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu.
Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
Czas realizacji Zamówienia – okres od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a następnie momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy pod-filarami.pl (w przypadku zapłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności do momentu wysyłki Towaru do Klienta.
Konto - prowadzone oraz aktywowane dla Klienta przez administratora Sklepu dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła). Miejsce w Sklepie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Klienta, gdzie każdy zarejestrowany Klient może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Sklepie.
Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

§3 INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, korzystania ze sklepu, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.
     
 2. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych Sklepu lub też sporządzić jego wydruk.
     
 3. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji i przedstawienia oferty.
     
 4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego), a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

§4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY SKLEPU
 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Sklepu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta, a także dla bezpieczeństwa danych Klienta zapisanych na jego aktywnym koncie.
     
 2. Działania Klienta podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Klienta.
     
 3. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Klient we własnym zakresie.

§5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE
 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać wypełniając formularz Zamówienia na stronie internetowej pod-filarami.pl.
     
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
     
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest poprzez wcześniejsze zapoznanie się z opisem produktu, a następnie ich dodanie do Koszyka.
     
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres e-mailowy, numer telefonu, adres pocztowy do umieszczenia na fakturze.
     
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu dostawy), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
     
 6. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
     
 7. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać”.
     
 8. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać”) Klient ma prawo modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
     
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
     
 10. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do zamówienia przesłanego na e-mail dołączona jest w treści wiadomości informacja zawierająca dane niezbędne do wykonania przelewu w przypadku klienta fizycznego natomiast w przypadku zamówienia na firmę dosłana zostanie faktura proforma o ile zostały podane pełne dane do faktury.
     
 11. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§6 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
     
 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
     
 3. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem.
     
 4. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przelew bankowy”, do zamówienia przesłanego na e-mail dołączona jest w treści wiadomości informacja zawierająca dane niezbędne do wykonania przelewu w przypadku klienta fizycznego natomiast w przypadku zamówienia na firmę dosłana zostaje faktura proforma o ile zostały podane pełne dane do faktury.
     
 5. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie:
      a. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §5 pkt. 9,
      b. zapłaty na rachunek bankowy Sklepu za pomocą przelewu bankowego lub płatności internetowych.
     
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
     
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW
 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 31 dni roboczych od momentu:
      a. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia;
      b. zapłaty na rachunek bankowy Sklepu za pomocą przelewu bankowego lub płatności internetowych.
     
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
     
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
     
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.
     
 5. Dostawa Towarów do Klienta może odbyć się za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innej dostępnej formy.
     
 6. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

§8 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
     
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep w formie pisemnej (na adres poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
     
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta.
     
 4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Sklep poinformuje Klienta o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
     
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie.
     
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.
     
 4. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.
     
 5. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.
     
 6. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanych przez Klienta informacji i danych osobowych, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl